برخی محصولات موسسه غدیر

03.jpg
003.jpg

دعای سلامتی امام زمان علیه السلام

بهترین کیفیت چاپ و بنر
سایز: ارتفاع "81 * عرض "111
پانچ شده جهت نصب آسان
چروک های موجود بدلیل تاشدن در حمل و نقل میباشد و رفع میشود
قیمت هدیه برای مراکز اسلامی: 75$ + هزینه ارسال

01.png
02.png
001.jpg

او خواهد آمد
He Shall Return…

بهترین کیفیت چاپ و بنر
سایز: ارتفاع "92 * عرض "110
پانچ شده جهت نصب آسان
چروک های موجود بدلیل تاشدن در حمل و نقل میباشد و رفع میشود
قیمت هدیه برای مراکز اسلامی: 65$ + هزینه ارسال

002.jpg

او خواهد آمد

بهترین کیفیت چاپ و بنر
سایز: ارتفاع "91 * عرض "117
پانچ شده جهت نصب آسان
چروک های موجود بدلیل تاشدن در حمل و نقل میباشد و رفع میشود
قیمت هدیه برای مراکز اسلامی: 65$ + هزینه ارسال

04.jpg
004.jpg

یا مهدی ادرکنی

بنرهِدِر برای پودیوم
سایز: "27*"110
با بهترین کیفیت چاپ و بنر
Velcro جهت نصب آسان
قیمت: 35$ + هزینه ارسال

005.jpg

علامت

فلش مسیر
در چهار جهت
با بهترین کیفیت چاپ و بنر
قیمت برای مراکز اسلامی 30$ + هزینه ارسال